Události

Se sousedy k vzdělávání

Informační schůzka o programu pro podporu zaměstnanosti.

Účastníci projektu zde budou seznámeni se základními charakteristikami projektu, podmínkami, délkou, obsahem a výstupem projektu ESF, zároveň uvedeného dne proběhne i výběr účastníků z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Cílem projektu je pak zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova. Využít lidem známého prostředí a přinést vzdělávání, až k „nim domů“. Přispět k vytváření pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu Vás žádám o vyvěšení informačního plakátu společně s pozvánkou na úřední desku obecního úřadu, a dále bych Vás chtěl požádat o informování občanů ve věci uvedeného projektu. V případě potřeby dalších informací, mne můžete kontaktovat na uvedeném telefonním čísle.

Co můžeme nabídnout účastníkům projektu?

 • Získání dovedností a technik při vyhledávání zaměstnání
 • Individuální poradenství při řešení problémů a překážek při hledání zaměstnání
 • Kurzy se zaměřením na pracovně právní problematiku a finanční gramotnost 
 • Dvě úrovně akreditovaných kurzů obsluhy osobního počítače
 • Získání nové nebo rozšíření stávající kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů
 • Uplatnění na trhu práce, pomoc a podporu při vyhledávání zaměstnání
 • Úhradu nákladů spojených s aktivitami projektu (příspěvky na jízdné, ubytování, péči o dítě předškolního věku a další závislé osoby, poplatky a různá potvrzení – zdravotní prohlídky, výpisy z rejstříků trestů apod.)
 • Finanční příspěvek na zřízení SVČ
 • Finanční příspěvky pro potenciálního zaměstnavatele formou společensky účelných pracovních míst vyhrazených či formou veřejně prospěšných prací

Jak se přihlásit do projektu?
Bližší informace o projektu a podmínky účasti získáte u svého poradce ke zprostředkování nebo kontaktujte specialistu RIP Bc. Václava Hesouna tel. 950153370, + 420602219928dodavatele veřejné zakázky Republikové centrum vzdělávání, Žižkova 1321/1 České Budějovice 370 01, telefon: + 420 730 512 242, e-mail: lucie.reidingerova@rcv.cz; http://sesousedy.rcv.cz

Realizátor projektu:
Úřad práce české republiky, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Původní dokument najdete na úřední desce.

 • Čas konání: Mon May 13 09:00:00 CEST 2013
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Tue Apr 16 22:12:19 CEST 2013 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu Svatá Maří

 • Čas konání: Fri Apr 05 20:00:00 CEST 2013
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Thu Apr 04 22:38:24 CEST 2013 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Keltský telegraf

připojte se k mystériu Keltského telegrafu 2013

Keltský telegraf je jarní akce, kdy se vrcholky významných kopců navzájem se spojují pomocí světelného signálu, který vysílají z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách.

Jedním ze stanovišť je Mářský vrch.

Vypuštění světelného signálu bude předcházet pochod z návsi ve Svaté Maří - sraz 23.03.2013 v 20:00.

Odpálení keltského ohňostroje začne ve 20:40.

S sebou dobrá nálada, světlo a teplejší oblečení.

Více informací na www.keltskytelegraf.cz

 • Čas konání: Sat Mar 23 20:40:00 CET 2013
 • Místo konání: Mářský vrch
Datum vytvoreni: Sun Mar 17 20:47:09 CET 2013 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Karetní turnaj 4 obcí - Svatá Maří

Karetní turnaj obcí Štítkov, Bohumilice, Svatá Maří, Bošice

Druhý ročník karetního turnaje 4 obcí v prší pokračuje ve Svaté Maří.

startovné: 60,-Kč

 • Čas konání: Sat Feb 23 15:00:00 CET 2013
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Feb 22 11:31:00 CET 2013 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu Svatá Maří

 • Čas konání: Fri Feb 01 19:00:00 CET 2013
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Fri Feb 01 20:17:16 CET 2013 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Vánoční taneční ples

pořádají hasiči ze Štítkova.

K poslechu a tanci hraje skupina Talisman.

Bohatá tombola.

 • Čas konání: Tue Dec 25 20:00:00 CET 2012
 • Místo konání: Kulturní dům ve Štítkově
Datum vytvoreni: Sat Dec 08 17:03:26 CET 2012 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále Hostince u Koryta ve Svaté Maří

 • Čas konání: Fri Dec 07 19:00:00 CET 2012
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sat Dec 08 15:42:53 CET 2012 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Karetní turnaj 4 obcí - Štítkov

Karetní turnaj obcí Štítkov, Bohumilice, Svatá Maří, Bošice

Druhý ročník karetního turnaje 4 obcí v prší začne ve Štítkově.

startovné: 60,-Kč

 • Čas konání: Sat Nov 10 16:00:00 CET 2012
 • Místo konání: Kulturní dům ve Štítkově
Datum vytvoreni: Fri Nov 02 22:10:59 CET 2012 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu

 • Čas konání: Fri Oct 19 19:00:00 CEST 2012
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Sun Oct 14 19:43:37 CEST 2012 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Hubertova jízda

aneb Memoriál paní Zdenky Voženílkové-Holoubkové

Program:  
10:00 Příjezd jezdců a prezentace
10:30 Mše v zámecké kapli s trubači na lesní roh
12:00 Slavnostní zahájení Hubertovy jízdy s trubači
13:30 Předpokládaný příjezd jezdců a ,,hon na lišku"
14:00 Slavnostní ukončení a vyhlášení krále honu
14:15 Vystoupení šermířské skupiny BERIT
15:00 Jízda zručnosti
15:30 Možnost svzenení dětí na koních
15:45 Miniparkur pro děti
16:15 Skok mohutnosti
17:15 Možnost svezení dětí na koních  
20:00 Veřerní soud s jezdci a hříšníky (Čkyně)
V průběhu akce občerstvení a houbařské speciality
 
Bližší informace:
Veronika Konvalinková, tel.: 777 157 600

 

Podrobsnoti pro jezdce:

 • Možnost rezarvace boxu či venkovního výběhu po domluvě
 • Skokový lot - přírodní překážky max. 80 cm, všechny lze bezpečně objet
 • Neskokový lot - tempo bude přizpůsobeno úrovni jezdců
 • Zdravotní průkazy koní s sebou (platné očkování)
 • Pro děti povinná bezpečnostní helma a vesta!
 • Zápisné 200,- ( v ceně 1x občerstvení a a nápoj)
 • Odpolední soutěže - jízda zručnosti, miniparkur (pro děti a členy jezdeckého kroužku), skok mohutnosti od 50 cm
 • Do přihlášky uveďte jméno jezdce a koně, ne/skokový lot, při účasti v doprovodných soutěžích - číslo soutěže, kontakt
 • Přihlášky zasílejte na email: info@zamekskalice.cz nebo na tel.: 777 157 600 nejpozději do 19.10. 20:00 hod..
 • Čas konání: Sat Oct 20 10:00:00 CEST 2012
 • Místo konání: Jízdárna Zámek Skalice - Bohumilice
Datum vytvoreni: Tue Oct 02 22:02:23 CEST 2012 by Stanislav Skalický v sekci Domovská stránka

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10