Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále Hostince u Koryta ve Svaté Maří.

 • Čas konání: 07. 06. 2013 19:00
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2013-06-03 22:59 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Trhoňská traktoriáda 2013

Trhoňští chasníci zvou všechny příznivce zemědělské, stavební i moto techniky.

 • Přejímka vozidel: 14:00 - 14:15
 • Start: 14:15
 • Čas konání: 27. 04. 2013 14:00
 • Místo konání: Trhonín U Kapličky
Datum vytvoreni: 2013-04-16 22:29 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Se sousedy k vzdělávání

Informační schůzka o programu pro podporu zaměstnanosti.

Účastníci projektu zde budou seznámeni se základními charakteristikami projektu, podmínkami, délkou, obsahem a výstupem projektu ESF, zároveň uvedeného dne proběhne i výběr účastníků z řad uchazečů a zájemců o zaměstnání.
Cílem projektu je pak zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova. Využít lidem známého prostředí a přinést vzdělávání, až k „nim domů“. Přispět k vytváření pracovních příležitostí. Z tohoto důvodu Vás žádám o vyvěšení informačního plakátu společně s pozvánkou na úřední desku obecního úřadu, a dále bych Vás chtěl požádat o informování občanů ve věci uvedeného projektu. V případě potřeby dalších informací, mne můžete kontaktovat na uvedeném telefonním čísle.

Co můžeme nabídnout účastníkům projektu?

 • Získání dovedností a technik při vyhledávání zaměstnání
 • Individuální poradenství při řešení problémů a překážek při hledání zaměstnání
 • Kurzy se zaměřením na pracovně právní problematiku a finanční gramotnost 
 • Dvě úrovně akreditovaných kurzů obsluhy osobního počítače
 • Získání nové nebo rozšíření stávající kvalifikace formou rekvalifikačních kurzů
 • Uplatnění na trhu práce, pomoc a podporu při vyhledávání zaměstnání
 • Úhradu nákladů spojených s aktivitami projektu (příspěvky na jízdné, ubytování, péči o dítě předškolního věku a další závislé osoby, poplatky a různá potvrzení – zdravotní prohlídky, výpisy z rejstříků trestů apod.)
 • Finanční příspěvek na zřízení SVČ
 • Finanční příspěvky pro potenciálního zaměstnavatele formou společensky účelných pracovních míst vyhrazených či formou veřejně prospěšných prací

Jak se přihlásit do projektu?
Bližší informace o projektu a podmínky účasti získáte u svého poradce ke zprostředkování nebo kontaktujte specialistu RIP Bc. Václava Hesouna tel. 950153370, + 420602219928dodavatele veřejné zakázky Republikové centrum vzdělávání, Žižkova 1321/1 České Budějovice 370 01, telefon: + 420 730 512 242, e-mail: lucie.reidingerova@rcv.cz; http://sesousedy.rcv.cz

Realizátor projektu:
Úřad práce české republiky, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Původní dokument najdete na úřední desce.

 • Čas konání: 13. 05. 2013 09:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2013-04-16 22:12 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu Svatá Maří

 • Čas konání: 05. 04. 2013 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: 2013-04-04 22:38 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Keltský telegraf

připojte se k mystériu Keltského telegrafu 2013

Keltský telegraf je jarní akce, kdy se vrcholky významných kopců navzájem se spojují pomocí světelného signálu, který vysílají z jednoho stanoviště na druhé po dohodnutých trasách.

Jedním ze stanovišť je Mářský vrch.

Vypuštění světelného signálu bude předcházet pochod z návsi ve Svaté Maří - sraz 23.03.2013 v 20:00.

Odpálení keltského ohňostroje začne ve 20:40.

S sebou dobrá nálada, světlo a teplejší oblečení.

Více informací na www.keltskytelegraf.cz

 • Čas konání: 23. 03. 2013 20:40
 • Místo konání: Mářský vrch
Datum vytvoreni: 2013-03-17 20:47 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Karetní turnaj 4 obcí - Svatá Maří

Karetní turnaj obcí Štítkov, Bohumilice, Svatá Maří, Bošice

Druhý ročník karetního turnaje 4 obcí v prší pokračuje ve Svaté Maří.

startovné: 60,-Kč

 • Čas konání: 23. 02. 2013 15:00
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2013-02-22 11:31 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu Svatá Maří

 • Čas konání: 01. 02. 2013 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: 2013-02-01 20:17 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Vánoční taneční ples

pořádají hasiči ze Štítkova.

K poslechu a tanci hraje skupina Talisman.

Bohatá tombola.

 • Čas konání: 25. 12. 2012 20:00
 • Místo konání: Kulturní dům ve Štítkově
Datum vytvoreni: 2012-12-08 17:03 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále Hostince u Koryta ve Svaté Maří

 • Čas konání: 07. 12. 2012 19:00
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2012-12-08 15:42 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Karetní turnaj 4 obcí - Štítkov

Karetní turnaj obcí Štítkov, Bohumilice, Svatá Maří, Bošice

Druhý ročník karetního turnaje 4 obcí v prší začne ve Štítkově.

startovné: 60,-Kč

 • Čas konání: 10. 11. 2012 16:00
 • Místo konání: Kulturní dům ve Štítkově
Datum vytvoreni: 2012-11-02 22:10 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10