Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále hostince ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání plnění plánu a rozpočtu obce za I. pol.2016
 • Projednání úseku školství, kultury a sportu
 • Podání informace o činnosti Svazku obví Věnec
 • Podání informace o probíhajicích stavebních akcích výstavby a údržby
 • Rozpočtové změny č.6 a 7
 • Podání informace o průběhu schvalování územního plánu obce
 • Prodej a pronájem obecních pozemků
 • Podání informace o hygienických rozborech pitné vody
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Aug 05 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: KD Štítkov
Datum vytvoreni: Fri Jul 29 13:52:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Lesní pohádkobraní

v podání Divadelníků ze Svaté Maří.

 • Čas konání: Sat Aug 06 13:30:00 CEST 2016
 • Místo konání: U sochy pod Mařským vrchem
Datum vytvoreni: Mon Aug 08 22:16:12 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Povinné očkování psů proti vzteklině

 • Štítkov náves: 10:00 - 10:30 hod.
 • Trhonín náves: 10:30 - 11:00 hod.
 • Svatá Maří náves: 11:00 - 11:30 hod.

Zájemci o očkování z osady Vícemily se dostaví na stanovený čas do osady Trhonín. 

Očkovací průkazy s sebou.

Cena očkování 90,-Kč

 • Čas konání: Sat Nov 11 10:00:00 CET 2017
 • Místo konání:
Datum vytvoreni: Fri Dec 01 22:43:46 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Setkání seniorů Obce Svatá Maří 2016

Doprava pro okolní části obce zajištěna:

 • Smrčná odjezd v 16:40
 • Štítkov náves odjezd v 16:50
 • Vícemily náves odjezd v 17:00
 • Trhonín dolní část odjezd v 17:10
 • Trhonín horní část odjezd v 17:15

Jsme s pozdravem a těšíme se na Vaši účast.

 • Čas konání: Sat May 21 17:30:00 CEST 2016
 • Místo konání: Jídelna domu s pečovatelskou službou ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Tue May 03 23:14:03 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Trhoňská traktoriáda 2016

Trhoňští chasníci zvou všechny příznivce zemědělské, stavební i moto techniky.

 • Přejímka vozidel: 14:00 - 14:15
 • Start: 14:15
 • Čas konání: Sat May 14 14:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Trhonín U Kapličky
Datum vytvoreni: Tue May 03 23:10:53 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Sběr železného šrotu

V neděli v odpoledních hodinách v obci Svatá Maří, Trhonín a Vícemily

 • Čas konání: Sun May 08 13:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Sv.Maří, Trhonín a Vícemily
Datum vytvoreni: Tue May 03 23:04:34 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Hasičská soutěž - okrsek

Sbor dobrovolných hasičů ve Svaté Maří Vás srdečně zve na okrskovou soutěž hasičů ve Svaté Maří.

 • Čas konání: Sat May 07 13:30:00 CEST 2016
 • Místo konání: Hasičská dráha ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Tue May 03 22:58:51 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Svatá Maří

Zasedání bylo oznámeno veřejnou vyhláškou na základě ustanovení § 52 odst. (1) zákona 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Na úřední desce si lze prohlédnout vlastní dokumentaci územního plánu.

 • Čas konání: Tue Dec 08 16:00:00 CET 2015
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Mon Nov 02 22:25:12 CET 2015 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Noční hasičská soutěž Svatá Maří 2015

Hasiči Svatá Maří Vás zvou na 13. ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku.

Soutěžit se bude o pohár starosty obce Svatá Maří a o putovní pohár - memoriál Petra Stuchlíka.

Hudba a občerstvení na soutěži jsou zajištěny. Po ukončení požárních útoků bude následovat trdiční ohňostroj.

 • Čas konání: Sat Aug 29 21:00:00 CEST 2015
 • Místo konání: Hasičská dráha ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Sep 02 22:36:33 CEST 2015 by Stanislav Skalický v sekci SDH Svatá Maří

80. výročí Rozhledny Na Mařském vrchu

Srdečně Vás zve obec Svatá Maří a Rohde & Schwarz.

Program

 • 14:00 - uvítání, historie rozhledny, historie TV vysílače a jeho techniky, prohlídka
 • 14:30 - Mše svatá
 • 15:00 - Divadelní představení
 • 16:30 - Šermíři
 • 17:00 - Závody na chůdách
 • Čas konání: Sat Sep 06 08:00:00 CEST 2014
 • Místo konání: Kubova Huť, Mářský vrch, Budilov, Věnec, Lčovice
Datum vytvoreni: Wed Sep 02 22:01:48 CEST 2015 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10