Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání závěrečného účtu hospodaření obce a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2016, hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Svatá Maří a obecních lesů
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Projednání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody a ČOV
 • Rozpočtové změny
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena
 • Různé - stanoviska k plánované výstavbě
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Jun 16 20:00:00 CEST 2017
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Jun 16 10:12:00 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání stavu požární ochrany v obci, činnost SDH
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Schválené dotace v roce 2017
 • Rozpočtové změny
 • Prodej, nákup a nájem pozemků
 • Schválení přijetí daru od honební společnosti Nezdiny
 • Různé
  • seznámení s průběhem církevních restitucí
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Apr 07 20:00:00 CEST 2017
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Mon May 01 22:13:09 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Seznámení ZO s plněním plánu a rozpočtu obce za rok 2016
 • Projednání plánu a rozpočtu obce na rok 2017
 • Projednání zprávy o inventarizaci majetku obce za rok 2016
 • Projednání vnitropodnikové směrnice o účetnictví obce na rok 2017
 • Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích za rok 2016
 • Pronájem, směna a prodej obecních pozemků
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2016
 • Projednání a výstavby a údržby v roce 2017
  • Přístavba požární zbrojnice
  • Rekonstrukce VO Vicemily, Smrčná, Trhonín
  • opravy komunikací
  • výměna vodovodního potrubí
  • výstavba místa pasivního odpočinku
  • oprava požární nádrže ve Svaté Maří
 • Projednání smlouvy na bezplatný převod vodovodu "Trhonín U Mrázů"
 • Projednání zřízení věcného břemene na stavbu "NN Připojení kabelem p.Zátka Miroslav"
 • Různé
  • projednání daru na provoz smíšené prodejny Štítkov na rok 2017
  • nájem hostince ve Svaté Maří
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Feb 03 19:00:00 CET 2017
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Mon Jan 30 11:39:18 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v Hostinci u Koryta ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2016 a činnosti ZO
 • Projednání plánu práce na rok 2017
 • Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017, plánu inventur, rozpočtové změny, plnění plánu a rozpočtu k 30.11. 2016
 • Program obnovy vesnice - zakoupení stolů, židlí do hostinců za 500.000,-Kč
 • Příprava vyhlášky na zpoplatnění výkonů ve věci podání informací občanům
 • Opravy místních komunikací v roce 2017
 • Projednání výstavby rodinného domku v osadě Vícemily
 • Ukončení nájemní smlouvy na provoz hostince ve Štítkově
 • Podání žádosti o dotace na posílení vodovodu z Naháče
 • Prodeje obecních pozemků, nákup pozemků, směna
 • Řešení prostranství po demolici domu čp.35 ve Svaté Maří
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Dec 09 19:00:00 CET 2016
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Dec 09 09:34:55 CET 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání aktualizované interní směrnice na zadávání veřejných zakázek
 • Projednání schválení územního plánu obce Svatá Maří
 • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
 • Koupě a směny obecních pozemků
 • Různé
  • nákup nového počítače na obecní úřad, cena cca 15 tis. Kč
  • výběrové řízení na akci "Posílení vodovodního řadu Trhonín - U Mrázů".
  • informace o výstavbě a údržbě v obci
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Oct 07 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sat Oct 01 21:54:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání stavby prodloužení vodovodu horní Trhonín směr dolní Trhonín
 • Projednání opravy ČOV Svatá Maří - intenzifikace
 • Schválení pořízení územní studie krajiny ORP Vimperk
 • Projednání žádosti J. Novotného o změnu stanoviště kontejnerů Štítkov
 • Projednání dalšího postupu na akci oprava lesní cesty Sýkorák
 • Směna a prodej obecních pozemků
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Sep 16 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Thu Sep 15 21:43:11 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Putování Keltskou stezkou - 9. ročník

... z Boubína přes Mářský vrch na keltské hradiště Věnec

Harmonogram

 • 08:00 - zahájení pochodu na Kubově Huti po vyznačené trase
 • 11:30 - občerstvení u rozhledny na Mářském vrchu
 • 12:30 - odchod s keltskou družinou přes Budilov na hradiště Věnec, kde poutníky přivítá keltský druid, z Věnce se sejde do Lčovic kde bude zahájena Keltská slavnost

Program Keltské slavnosti

 • 15:30 - zahájení Keltských slavností - Lčovice - U kiosku
  • seznámíme se s keltskou družinou, zahraje keltská hudba, sokolník, ukázky řemesel, tvůrčí koutek pro děti
 • 20:00 - vystoupí hudební skupina H-Band Praha

Pořádá Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Kubova Huť a obcí Buk.

 • Čas konání: Sat Sep 03 08:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Kubova Huť, Mářský vrch, Budilov, Věnec, Lčovice
Datum vytvoreni: Fri Aug 26 22:50:00 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Noční hasičská soutěž Svatá Maří 2016

Hasiči Svatá Maří Vás zvou na 14. ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku.

 • Čas konání: Sat Aug 27 21:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Hasičská dráha ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Mon Aug 08 22:27:59 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále hostince ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání plnění plánu a rozpočtu obce za I. pol.2016
 • Projednání úseku školství, kultury a sportu
 • Podání informace o činnosti Svazku obví Věnec
 • Podání informace o probíhajicích stavebních akcích výstavby a údržby
 • Rozpočtové změny č.6 a 7
 • Podání informace o průběhu schvalování územního plánu obce
 • Prodej a pronájem obecních pozemků
 • Podání informace o hygienických rozborech pitné vody
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Aug 05 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: KD Štítkov
Datum vytvoreni: Fri Jul 29 13:52:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Lesní pohádkobraní

v podání Divadelníků ze Svaté Maří.

 • Čas konání: Sat Aug 06 13:30:00 CEST 2016
 • Místo konání: U sochy pod Mařským vrchem
Datum vytvoreni: Mon Aug 08 22:16:12 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10