Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání aktualizované interní směrnice na zadávání veřejných zakázek
 • Projednání schválení územního plánu obce Svatá Maří
 • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
 • Koupě a směny obecních pozemků
 • Různé
  • nákup nového počítače na obecní úřad, cena cca 15 tis. Kč
  • výběrové řízení na akci "Posílení vodovodního řadu Trhonín - U Mrázů".
  • informace o výstavbě a údržbě v obci
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Oct 07 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sat Oct 01 21:54:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání stavby prodloužení vodovodu horní Trhonín směr dolní Trhonín
 • Projednání opravy ČOV Svatá Maří - intenzifikace
 • Schválení pořízení územní studie krajiny ORP Vimperk
 • Projednání žádosti J. Novotného o změnu stanoviště kontejnerů Štítkov
 • Projednání dalšího postupu na akci oprava lesní cesty Sýkorák
 • Směna a prodej obecních pozemků
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Sep 16 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Thu Sep 15 21:43:11 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Putování Keltskou stezkou - 9. ročník

... z Boubína přes Mářský vrch na keltské hradiště Věnec

Harmonogram

 • 08:00 - zahájení pochodu na Kubově Huti po vyznačené trase
 • 11:30 - občerstvení u rozhledny na Mářském vrchu
 • 12:30 - odchod s keltskou družinou přes Budilov na hradiště Věnec, kde poutníky přivítá keltský druid, z Věnce se sejde do Lčovic kde bude zahájena Keltská slavnost

Program Keltské slavnosti

 • 15:30 - zahájení Keltských slavností - Lčovice - U kiosku
  • seznámíme se s keltskou družinou, zahraje keltská hudba, sokolník, ukázky řemesel, tvůrčí koutek pro děti
 • 20:00 - vystoupí hudební skupina H-Band Praha

Pořádá Svazek obcí Věnec ve spolupráci s obcí Kubova Huť a obcí Buk.

 • Čas konání: Sat Sep 03 08:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Kubova Huť, Mářský vrch, Budilov, Věnec, Lčovice
Datum vytvoreni: Fri Aug 26 22:50:00 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Noční hasičská soutěž Svatá Maří 2016

Hasiči Svatá Maří Vás zvou na 14. ročník noční hasičské soutěže v požárním útoku.

 • Čas konání: Sat Aug 27 21:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Hasičská dráha ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Mon Aug 08 22:27:59 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále hostince ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání plnění plánu a rozpočtu obce za I. pol.2016
 • Projednání úseku školství, kultury a sportu
 • Podání informace o činnosti Svazku obví Věnec
 • Podání informace o probíhajicích stavebních akcích výstavby a údržby
 • Rozpočtové změny č.6 a 7
 • Podání informace o průběhu schvalování územního plánu obce
 • Prodej a pronájem obecních pozemků
 • Podání informace o hygienických rozborech pitné vody
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Aug 05 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: KD Štítkov
Datum vytvoreni: Fri Jul 29 13:52:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Lesní pohádkobraní

v podání Divadelníků ze Svaté Maří.

 • Čas konání: Sat Aug 06 13:30:00 CEST 2016
 • Místo konání: U sochy pod Mařským vrchem
Datum vytvoreni: Mon Aug 08 22:16:12 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Povinné očkování psů proti vzteklině

 • Štítkov náves: 10:00 - 10:30 hod.
 • Trhonín náves: 10:30 - 11:00 hod.
 • Svatá Maří náves: 11:00 - 11:30 hod.

Zájemci o očkování z osady Vícemily se dostaví na stanovený čas do osady Trhonín. 

Očkovací průkazy s sebou.

Cena očkování 90,-Kč

 • Čas konání: Sat Nov 11 10:00:00 CET 2017
 • Místo konání:
Datum vytvoreni: Fri Dec 01 22:43:46 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Setkání seniorů Obce Svatá Maří 2016

Doprava pro okolní části obce zajištěna:

 • Smrčná odjezd v 16:40
 • Štítkov náves odjezd v 16:50
 • Vícemily náves odjezd v 17:00
 • Trhonín dolní část odjezd v 17:10
 • Trhonín horní část odjezd v 17:15

Jsme s pozdravem a těšíme se na Vaši účast.

 • Čas konání: Sat May 21 17:30:00 CEST 2016
 • Místo konání: Jídelna domu s pečovatelskou službou ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Tue May 03 23:14:03 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Trhoňská traktoriáda 2016

Trhoňští chasníci zvou všechny příznivce zemědělské, stavební i moto techniky.

 • Přejímka vozidel: 14:00 - 14:15
 • Start: 14:15
 • Čas konání: Sat May 14 14:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Trhonín U Kapličky
Datum vytvoreni: Tue May 03 23:10:53 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Informace o obci

Sběr železného šrotu

V neděli v odpoledních hodinách v obci Svatá Maří, Trhonín a Vícemily

 • Čas konání: Sun May 08 13:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Sv.Maří, Trhonín a Vícemily
Datum vytvoreni: Tue May 03 23:04:34 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10