Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2019
 • Zajištění vystavby a údržby v následujícím období - podání dotací
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2020
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2020, rozpočtové opatření č.1
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • seznámení se zprávou o bezpečnostní situaci v obci
  • příspěvek na provoz prodejny smíšeného zboží Štítkov
  • příspěvek Základní organizaci Českého svazu včelařů
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 02. 2020 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2020-02-07 17:18 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva obce za rok 2019 a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2019
 • Projednání plánu práce zastupitelstva obce na rok 2020
 • Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020, návrhu rozpočtu příspěvkových organizací Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří na rok 2020, projednání návrhů střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových organizací
 • Projednání plánů inventur za rok 2019
 • Podání informace o plnění rozpočtu k 30.11.2019
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • rozpočtové změny
  • výsledky vzorků pitné vody a vody z ČOV
  • výběrové řízení na akci "Nový přivaděč vodovodu pro jižní část Štítkova"
  • schválení programu obnovy vesnice na období 2020-2023
  • schválení příspěvků na provoz příspěvkových organizací Obecní lesy a ZŠ a MŠ Svatá Maří na rok 2020
  • projednání změny č.1 ÚP Svatá Maří
  • schválení podání dotací na následující období
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 06. 12. 2019 19:00
 • Místo konání: Hostinec ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-11-29 13:58 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání úseku sociální oblasti a péči o mládež v obci
 • Rozpočtové změny
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací v obci
 • Zajištění výstavby a údržby komunikací v obci
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • výsledky vzorků pitné vody a vody z ČOV
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 04. 10. 2019 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-09-27 15:43 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání závěrečného účtu hospodaření obca a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2018 a hospodaření příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Svatá Maří a Obecních lesů  Svatá Maří za rok 2018
 • Rozpočtové změny
 • Projenání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody a ČOV
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • schválení výběrového řízení na opravy a rekonstrukce komunikací
  • výsledky vzorků pitné vody a vody z ČOV
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 06. 2019 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-05-23 09:04 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání stavu požární ochrany v obci
 • Rozpočtové změny
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2018
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • schválení výběrového řízení na akci "Oprava kaple Vícemily"
  • dodatek ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Svatá Maří
  • stanovení ceny vodného a stočného na rok 2019
  • prodej hasičského vozidla CAS 8 Avia
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 05. 04. 2019 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-03-31 18:14 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání a schválení plánu a rozpočtu obce na rok 2019, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2018
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2019
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2018
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Uvedení do funkce nového zastupitele
 • Různé
  • podání dotací
  • výsledky soutěže Jihočeši třídí odpad
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 01. 02. 2019 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-01-24 18:20 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva za rok 2018 a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
 • Projednání plánu práce zastupitelstva  obce na rok 2019
 • Projednání rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2019
 • Projednání plánu inventur za rok 2018
 • Podání informace o plnění rozpočtu k 30.11.2018
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • rozpočtové změny
  • informace o výsledcích soutěže jihočeši třídí odpad
  • výsledek kontroly hospodaření Obce Svatá Maří
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 12. 2018 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2018-12-05 08:39 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Ustavující veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti nově zvolených zastupitelů, schválení programu, volba společné volební a mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zpráva mandátové komise o platnosti voleb
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Složení slibu
 • Volba starosty, místostarosty, kontrolního výboru, finančního výboru, zástupce pro úsek školství a kultury
 • Vystoupení starosty
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 02. 11. 2018 19:00
 • Místo konání: Hostinec ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2018-10-26 10:33 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 27. 09. 2018 20:00
 • Místo konání: Hostinec ve Štítkově
Datum vytvoreni: 2018-09-30 15:27 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Schválení výběrového řízení na akci "Vodovod Naháč".
 • Schválení výběrového řízení "Pořízení CAS pro JSDH Svatá Maří"
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 24. 08. 2018 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2018-08-21 22:27 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10