Události

Ustavující veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti nově zvolených zastupitelů, schválení programu, volba společné volební a mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zpráva mandátové komise o platnosti voleb
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Složení slibu
 • Volba starosty, místostarosty, kontrolního výboru, finančního výboru, zástupce pro úsek školství a kultury
 • Vystoupení starosty
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Nov 02 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Hostinec ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Oct 26 10:33:00 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Thu Sep 27 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Hostinec ve Štítkově
Datum vytvoreni: Sun Sep 30 15:27:32 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Schválení výběrového řízení na akci "Vodovod Naháč".
 • Schválení výběrového řízení "Pořízení CAS pro JSDH Svatá Maří"
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Aug 24 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Tue Aug 21 22:27:49 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Schválení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce lesní cesty Sýkorák-Trhonín".
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena - koupě lesního pozemku
 • Různé - informace ve věci ve stavu církevních restitucí
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Wed Jul 04 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Jul 04 12:13:14 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání závěrečného účtu hospodaření obce a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2017, hospodaření příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy a Obecních lesů Svatá Maří za rok 2017
 • Rozpočtové změny tisk č.4 a č.5
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Projednání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody, ČOV
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé - stav ve věci církevních restitucí, výsledky vzorků vody a ČOV, skartační řád obce, pravidla postupnů zpracování údajů dle GDPR, zveřejňování oznámení záměru prodeje obecních pozemků
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Jun 01 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Jun 01 10:36:47 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání stavu požární ochrany v obci
 • Rozpočtové změny tisk č.2 a č.3
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2017
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Apr 06 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sun Apr 15 20:21:31 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení plánu rozpočtu obce na rok 2018, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce.
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2017
 • Zajištění údržby a výstavby v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2018
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2017
 • Seznámení s rozpočtem svazku obcí Věnec
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní Lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří.
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
 • Uvedení do funkce nového zastupitele.
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Feb 02 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sun Feb 11 21:40:38 CET 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku traktoru s vyvážečkou pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Svatá Maří
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Smlouva na svoz odpadů a ukládání odpadů do sběrného dvora Vimperk
 • Prodej, nákup a pronájem pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Mon Jan 08 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Thu Dec 28 23:39:30 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v Hostinci u Koryta ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2017 a činnosti ZO
 • Projednání plánu práce ZO na rok 2018
 • Projednání rozpočtového provizoria na rok 2018, plánu inventur k 31.12.2017, rozpočtové změny č.10 a 11, plnění plánu a rozpočtu od počátku roku 2017
 • Ceny vodného a stočného na rok 2018
 • Prodej, pronájem obecních pozemků
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Dec 01 19:00:00 CET 2017
 • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Thu Nov 30 15:02:02 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
 • Koupě, pronájem, a směny obecních pozemků
 • Podání informace o výstavbě a údržbě v obci
 • Rozpočtové změny
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Oct 06 20:00:00 CEST 2017
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Oct 04 22:14:56 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10