Události

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání a schválení plánu a rozpočtu obce na rok 2019, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2018
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2019
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2018
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Uvedení do funkce nového zastupitele
 • Různé
  • podání dotací
  • výsledky soutěže Jihočeši třídí odpad
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Feb 01 19:00:00 CET 2019
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Thu Jan 24 18:20:36 CET 2019 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva za rok 2018 a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
 • Projednání plánu práce zastupitelstva  obce na rok 2019
 • Projednání rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2019
 • Projednání plánu inventur za rok 2018
 • Podání informace o plnění rozpočtu k 30.11.2018
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • rozpočtové změny
  • informace o výsledcích soutěže jihočeši třídí odpad
  • výsledek kontroly hospodaření Obce Svatá Maří
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Dec 07 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Dec 05 08:39:39 CET 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Ustavující veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti nově zvolených zastupitelů, schválení programu, volba společné volební a mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zpráva mandátové komise o platnosti voleb
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Složení slibu
 • Volba starosty, místostarosty, kontrolního výboru, finančního výboru, zástupce pro úsek školství a kultury
 • Vystoupení starosty
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Nov 02 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Hostinec ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Oct 26 10:33:00 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Thu Sep 27 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Hostinec ve Štítkově
Datum vytvoreni: Sun Sep 30 15:27:32 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Schválení výběrového řízení na akci "Vodovod Naháč".
 • Schválení výběrového řízení "Pořízení CAS pro JSDH Svatá Maří"
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Aug 24 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Tue Aug 21 22:27:49 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Schválení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce lesní cesty Sýkorák-Trhonín".
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena - koupě lesního pozemku
 • Různé - informace ve věci ve stavu církevních restitucí
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Wed Jul 04 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Jul 04 12:13:14 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání závěrečného účtu hospodaření obce a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2017, hospodaření příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy a Obecních lesů Svatá Maří za rok 2017
 • Rozpočtové změny tisk č.4 a č.5
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Projednání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody, ČOV
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé - stav ve věci církevních restitucí, výsledky vzorků vody a ČOV, skartační řád obce, pravidla postupnů zpracování údajů dle GDPR, zveřejňování oznámení záměru prodeje obecních pozemků
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Jun 01 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Jun 01 10:36:47 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání stavu požární ochrany v obci
 • Rozpočtové změny tisk č.2 a č.3
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2017
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Apr 06 20:00:00 CEST 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sun Apr 15 20:21:31 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení plánu rozpočtu obce na rok 2018, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce.
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2017
 • Zajištění údržby a výstavby v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2018
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2017
 • Seznámení s rozpočtem svazku obcí Věnec
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní Lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří.
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
 • Uvedení do funkce nového zastupitele.
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Feb 02 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sun Feb 11 21:40:38 CET 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku traktoru s vyvážečkou pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Svatá Maří
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Smlouva na svoz odpadů a ukládání odpadů do sběrného dvora Vimperk
 • Prodej, nákup a pronájem pozemků, věcná břemena
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Mon Jan 08 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Thu Dec 28 23:39:30 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10