Lokální navigace

Územní plán Svatá Maří - II. opakované veřejné projednání 2016

Evidenční číslo ÚP 2016
Souhrn

Návrh pro opakované veřejné řízení ORP Vimperk

Text

Detaily návrhu územního plánu naleznete v přiložených dokumentech.

Územní plán Svatá Maří obsahuje:

Textová část:

 • Výrok
 • Odůvodnění
 • Tabulky

Návrh:

 • Výkres č.I/1 - Výkres základního členění území 1:5 000
 • Výkres č.I/2 - Hlavní výkres 1:5 000
 • Výkres č.I/3 - Veřejně prospěšné stavby a opatření 1:5 000

Odůvodnění:

 • Výkres č.II/1 - Koordinační výkres 1:5 000
 • Výkres č.II/2 - Výkres širších vztahů 1:50 000
 • Výkres č.II/3 - Výkres záborů půdního fondu 1:5 000.
Datum vyvěšení Fri Jul 22 01:01:00 CEST 2016
Vyvěsil Stanislav Skalický

Dokumenty ke stažení


Události

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: Fri Feb 01 19:00:00 CET 2019
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: Fri Dec 07 19:00:00 CET 2018
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

Více událostí...

Aktuality

 • Komunitní kompostárna - otevírací doba

  Od 15. května 2017 bude otevřena pro občany obce Svatá Maří komunitní kompostárna v areálu čistírny odpadních vod ve Svaté Maří.

  Sun May 14 15:49:33 CEST 2017

Vice aktualit...