Lokální navigace

Přeskočit na hlavní navigaci

Příjem žádostí a dalších podání

Fyzické i právnické osoby mohou na Obec Svatá Maří:

 • podat žádosti, či stížnosti
 • předložit návrh, podnět, či jiné dožádání
 • obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Místa,kde lze podat žádosti a další podání

Způsoby, jakými lze podat žádosti a další podání

Ústně

 • Žádosti lze podávat ústně v kanceláři Obecního úřadu ve Svaté Maří osobně, či telefonicky v úředních hodinách
 • Ústní žádost nemůže být podnětem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení Obecním úřadem.Na ústní žádost obecní úřad poskytne ústní informaci
 • Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně

Písemně

Postup při podávání žádosti:

 • Z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí.
 • U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Posouzení obsahu žádosti obecním úřadem ve Svaté Maří:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve Obecní úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce Svatá Maří, žádost bude odložena a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí obecní úřad do tří dnů žadateli
 • Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti podle písmena, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

 


Události

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 07. 06. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 05. 04. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 01. 02. 2019 19:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

Více událostí...

Aktuality

Vice aktualit...