Lokální navigace

Přeskočit na hlavní navigaci

Žádosti o informace

Obec Svatá Maří má podle zákona 106/1999 Sb. povinnost poskytnout informace  vztahující se k její  působnosti každé právnické i fyzické osobě, která o ně zažádá.

Místa, kde lze nalézt Informace zveřejňované obcí Svatá Maří

Způsob, jak získat příslušné informace

Ústně

 • Na Obecním úřadě ve Svaté Maří v úředních hodinách osobně, či telefonicky.

Písemně

Výjimky

Výjimku tvoří následující informace. Tyto informace obecní úřad ze zákona neposkytne, nebo je poskytne za určitých podmínek:

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy zákona č. 148/1998 Sb. označena za utajovanou skutečnost, obec ji neposkytne.
 • Informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby poskytne obec jen za podmínek stanovených zvláštním zákonem.
 • Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství, obec ji podle zákona neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, obec podle zákona neposkytne

 


Události

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 07. 06. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 05. 04. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 01. 02. 2019 19:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

Více událostí...

Aktuality

Vice aktualit...