Lokální navigace

Přeskočit na hlavní navigaci

Povinně zveřejňované informace

Zde se nacházejí informace, povinně poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve formě v souladu s vyhláškou č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 1. Název

  Obec Svatá Maří

 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Případné platby lze poukáza

  Na účet vedený u společnosti Česká spořitelna a. s. - 0661621349/0800

 6. 00250716

 7. DIČ

  102250716

 8. Dokumenty
  • 8.1  Seznamy hlavních dokumentů
  • 8.2  Rozpočet
 9. Žádosti o informace
 10. Příjem žádostí a dalších podání
 11. Opravné prostředky
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Obecní úřad Svatá Maří je povinen poskytovat návody na vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dodání občanů. Návody budou poskytnuty při osobní návštěvě obecního úřadu. Další zdroj, kde můžete popis postupů najít je Portál veřejné správy České republiky.

 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy
  • Vzory licenčních smluv
  • Výhradní licence
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 


Události

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 07. 06. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 05. 04. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 01. 02. 2019 19:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

Více událostí...

Aktuality

Vice aktualit...