Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze, vyřízení připomínek
 • Projednání výběrového řízení na akci "Rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ v obci Svatá Maří"
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Různé
  • rozpočtové změny
  • informace o výsledcích rozborů pitné vody a vody z ČOV
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 10. 07. 2020 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2020-07-01 15:13 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad