Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze, vyřízení připomínek
 • Zajištění vystavby a údržby v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • rozpočtové opatření č.2 a č.3
  • změna č.1 ÚP Svatá Maří
  • informace o výsledcích rozborů pitné vody a vody z ČOV
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 17. 04. 2020 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2020-04-14 10:57 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad