Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2019
 • Zajištění vystavby a údržby v následujícím období - podání dotací
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2020
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2020, rozpočtové opatření č.1
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • seznámení se zprávou o bezpečnostní situaci v obci
  • příspěvek na provoz prodejny smíšeného zboží Štítkov
  • příspěvek Základní organizaci Českého svazu včelařů
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 02. 2020 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2020-02-07 17:18 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad