Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání úseku sociální oblasti a péči o mládež v obci
 • Rozpočtové změny
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací v obci
 • Zajištění výstavby a údržby komunikací v obci
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • výsledky vzorků pitné vody a vody z ČOV
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 04. 10. 2019 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-09-27 15:43 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad