Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání závěrečného účtu hospodaření obca a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2018 a hospodaření příspěvkových organizací Základní školy a Mateřské školy Svatá Maří a Obecních lesů  Svatá Maří za rok 2018
 • Rozpočtové změny
 • Projenání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody a ČOV
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • schválení výběrového řízení na opravy a rekonstrukce komunikací
  • výsledky vzorků pitné vody a vody z ČOV
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 06. 2019 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-05-23 09:04 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad