Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání stavu požární ochrany v obci
 • Rozpočtové změny
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2018
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • schválení výběrového řízení na akci "Oprava kaple Vícemily"
  • dodatek ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Svatá Maří
  • stanovení ceny vodného a stočného na rok 2019
  • prodej hasičského vozidla CAS 8 Avia
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 05. 04. 2019 20:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-03-31 18:14 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad