Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání a schválení plánu a rozpočtu obce na rok 2019, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2018
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2019
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2018
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Uvedení do funkce nového zastupitele
 • Různé
  • podání dotací
  • výsledky soutěže Jihočeši třídí odpad
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 01. 02. 2019 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2019-01-24 18:20 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad