Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zvolených zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Zhodnocení činnosti zastupitelstva za rok 2018 a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
 • Projednání plánu práce zastupitelstva  obce na rok 2019
 • Projednání rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu na rok 2019
 • Projednání plánu inventur za rok 2018
 • Podání informace o plnění rozpočtu k 30.11.2018
 • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
 • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
 • Různé
  • rozpočtové změny
  • informace o výsledcích soutěže jihočeši třídí odpad
  • výsledek kontroly hospodaření Obce Svatá Maří
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: 07. 12. 2018 19:00
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2018-12-05 08:39 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad