Ustavující veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Svaté Maří

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti nově zvolených zastupitelů, schválení programu, volba společné volební a mandátové komise, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
  • Zpráva mandátové komise o platnosti voleb
  • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
  • Složení slibu
  • Volba starosty, místostarosty, kontrolního výboru, finančního výboru, zástupce pro úsek školství a kultury
  • Vystoupení starosty
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: 02. 11. 2018 19:00
  • Místo konání: Hostinec ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2018-10-26 10:33 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad