Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Štítkově.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Zhodnocení činnosti zastupitelstva a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
  • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
  • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
  • Různé
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Thu Sep 27 20:00:00 CEST 2018
  • Místo konání: Hostinec ve Štítkově
Datum vytvoreni: Sun Sep 30 15:27:32 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad