Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v hostinci ve Štítkově.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Zhodnocení činnosti zastupitelstva a vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2018.
  • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
  • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
  • Různé
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: 27. 09. 2018 20:00
  • Místo konání: Hostinec ve Štítkově
Datum vytvoreni: 2018-09-30 15:27 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad