Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
  • Schválení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce lesní cesty Sýkorák-Trhonín".
  • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena - koupě lesního pozemku
  • Různé - informace ve věci ve stavu církevních restitucí
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Wed Jul 04 20:00:00 CEST 2018
  • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Jul 04 12:13:14 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad