Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Projednání závěrečného účtu hospodaření obce a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2017, hospodaření příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy a Obecních lesů Svatá Maří za rok 2017
  • Rozpočtové změny tisk č.4 a č.5
  • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
  • Projednání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody, ČOV
  • Prodej, pronájem, nákup pozemků, věcná břemena
  • Různé - stav ve věci církevních restitucí, výsledky vzorků vody a ČOV, skartační řád obce, pravidla postupnů zpracování údajů dle GDPR, zveřejňování oznámení záměru prodeje obecních pozemků
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Fri Jun 01 20:00:00 CEST 2018
  • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Jun 01 10:36:47 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad