Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Projednání stavu požární ochrany v obci
  • Rozpočtové změny tisk č.2 a č.3
  • Zajištění výstavby a údržby v obci v následujícím období
  • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2017
  • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
  • Různé
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Fri Apr 06 20:00:00 CEST 2018
  • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sun Apr 15 20:21:31 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad