Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání a schválení plánu rozpočtu obce na rok 2018, vyžádání podkladů k roční účetní uzávěrce.
 • Projednání zprávy o inventarizaci za rok 2017
 • Zajištění údržby a výstavby v následujícím období
 • Projednání vnitropodnikové směrnice na rok 2018
 • Seznámení s plněním plánu a rozpočtu za rok 2017
 • Seznámení s rozpočtem svazku obcí Věnec
 • Projednání účetní uzávěrky příspěvkové organizace Obecní Lesy Svatá Maří a ZŠ a MŠ Svatá Maří.
 • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena.
 • Uvedení do funkce nového zastupitele.
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Feb 02 19:00:00 CET 2018
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sun Feb 11 21:40:38 CET 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad