Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Projednání a schválení výběrového řízení na dodávku traktoru s vyvážečkou pro příspěvkovou organizaci Obecní lesy Svatá Maří
  • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
  • Smlouva na svoz odpadů a ukládání odpadů do sběrného dvora Vimperk
  • Prodej, nákup a pronájem pozemků, věcná břemena
  • Různé
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Mon Jan 08 19:00:00 CET 2018
  • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Thu Dec 28 23:39:30 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad