Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v Hostinci u Koryta ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2017 a činnosti ZO
  • Projednání plánu práce ZO na rok 2018
  • Projednání rozpočtového provizoria na rok 2018, plánu inventur k 31.12.2017, rozpočtové změny č.10 a 11, plnění plánu a rozpočtu od počátku roku 2017
  • Ceny vodného a stočného na rok 2018
  • Prodej, pronájem obecních pozemků
  • Různé
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: 01. 12. 2017 19:00
  • Místo konání: Hostinec u Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: 2017-11-30 15:02 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad