Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
  • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
  • Koupě, pronájem, a směny obecních pozemků
  • Podání informace o výstavbě a údržbě v obci
  • Rozpočtové změny
  • Různé
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Fri Oct 06 20:00:00 CEST 2017
  • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Wed Oct 04 22:14:56 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad