Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
  • Projednání závěrečného účtu hospodaření obce a zprávy o kontrole hospodaření za rok 2016, hospodaření příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Svatá Maří a obecních lesů
  • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
  • Projednání úseku vodního hospodářství, obecní vodovody a ČOV
  • Rozpočtové změny
  • Prodej, nákup a nájem pozemků, věcná břemena
  • Různé - stanoviska k plánované výstavbě
  • Diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Fri Jun 16 20:00:00 CEST 2017
  • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Jun 16 10:12:00 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad