Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Projednání stavu požární ochrany v obci, činnost SDH
 • Zajištění výstavby a údržby v následujícím období
 • Schválené dotace v roce 2017
 • Rozpočtové změny
 • Prodej, nákup a nájem pozemků
 • Schválení přijetí daru od honební společnosti Nezdiny
 • Různé
  • seznámení s průběhem církevních restitucí
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Apr 07 20:00:00 CEST 2017
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Mon May 01 22:13:09 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad