Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Seznámení ZO s plněním plánu a rozpočtu obce za rok 2016
 • Projednání plánu a rozpočtu obce na rok 2017
 • Projednání zprávy o inventarizaci majetku obce za rok 2016
 • Projednání vnitropodnikové směrnice o účetnictví obce na rok 2017
 • Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích za rok 2016
 • Pronájem, směna a prodej obecních pozemků
 • Podání informace o hospodaření v obecních lesích v roce 2016
 • Projednání a výstavby a údržby v roce 2017
  • Přístavba požární zbrojnice
  • Rekonstrukce VO Vicemily, Smrčná, Trhonín
  • opravy komunikací
  • výměna vodovodního potrubí
  • výstavba místa pasivního odpočinku
  • oprava požární nádrže ve Svaté Maří
 • Projednání smlouvy na bezplatný převod vodovodu "Trhonín U Mrázů"
 • Projednání zřízení věcného břemene na stavbu "NN Připojení kabelem p.Zátka Miroslav"
 • Různé
  • projednání daru na provoz smíšené prodejny Štítkov na rok 2017
  • nájem hostince ve Svaté Maří
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Feb 03 19:00:00 CET 2017
 • Místo konání: Obecní úřad ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Mon Jan 30 11:39:18 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad