Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v Hostinci u Koryta ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola plnění usnesení z minulé schůze ZO.
 • Vyhodnocení výstavby a údržby za období roku 2016 a činnosti ZO
 • Projednání plánu práce na rok 2017
 • Projednání rozpočtového provizoria na rok 2017, plánu inventur, rozpočtové změny, plnění plánu a rozpočtu k 30.11. 2016
 • Program obnovy vesnice - zakoupení stolů, židlí do hostinců za 500.000,-Kč
 • Příprava vyhlášky na zpoplatnění výkonů ve věci podání informací občanům
 • Opravy místních komunikací v roce 2017
 • Projednání výstavby rodinného domku v osadě Vícemily
 • Ukončení nájemní smlouvy na provoz hostince ve Štítkově
 • Podání žádosti o dotace na posílení vodovodu z Naháče
 • Prodeje obecních pozemků, nákup pozemků, směna
 • Řešení prostranství po demolici domu čp.35 ve Svaté Maří
 • Různé
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Dec 09 19:00:00 CET 2016
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Fri Dec 09 09:34:55 CET 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad