Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise
 • Projednání aktualizované interní směrnice na zadávání veřejných zakázek
 • Projednání schválení územního plánu obce Svatá Maří
 • Projednání sociální oblasti a péči o mládež
 • Projednání úseku dopravy a údržby komunikací
 • Koupě a směny obecních pozemků
 • Různé
  • nákup nového počítače na obecní úřad, cena cca 15 tis. Kč
  • výběrové řízení na akci "Posílení vodovodního řadu Trhonín - U Mrázů".
  • informace o výstavbě a údržbě v obci
 • Diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Oct 07 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: Hostinec U Koryta ve Svaté Maří
Datum vytvoreni: Sat Oct 01 21:54:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad