Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v zasedací místnosti obrcního úřadu ve Svaté Maří.

Program:

  • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
  • Projednání stavby prodloužení vodovodu horní Trhonín směr dolní Trhonín
  • Projednání opravy ČOV Svatá Maří - intenzifikace
  • Schválení pořízení územní studie krajiny ORP Vimperk
  • Projednání žádosti J. Novotného o změnu stanoviště kontejnerů Štítkov
  • Projednání dalšího postupu na akci oprava lesní cesty Sýkorák
  • Směna a prodej obecních pozemků
  • Různé, diskuze, usnesení, závěr
  • Čas konání: Fri Sep 16 20:00:00 CEST 2016
  • Místo konání: Obecní úřad Svatá Maří
Datum vytvoreni: Thu Sep 15 21:43:11 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad