Veřejná schůze zastupitelstva

Veřejná schůze se bude konat v sále hostince ve Štítkově.

Program:

 • Zahájení, kontrola účasti zastupitelů, schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, návrhové komise, kontrola usnesení
 • Projednání plnění plánu a rozpočtu obce za I. pol.2016
 • Projednání úseku školství, kultury a sportu
 • Podání informace o činnosti Svazku obví Věnec
 • Podání informace o probíhajicích stavebních akcích výstavby a údržby
 • Rozpočtové změny č.6 a 7
 • Podání informace o průběhu schvalování územního plánu obce
 • Prodej a pronájem obecních pozemků
 • Podání informace o hygienických rozborech pitné vody
 • Různé, diskuze, usnesení, závěr
 • Čas konání: Fri Aug 05 20:00:00 CEST 2016
 • Místo konání: KD Štítkov
Datum vytvoreni: Fri Jul 29 13:52:33 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad