Lokální navigace

Přeskočit na hlavní navigaci

Infrastruktura

Budovy

V obci nejsou žádné architektonicky významné budovy, dominantou obce je ale kostel Svaté Maří Magdalény z roku 1352.

Vodovod

Vodním zdrojem pro zásobování pitnou vodou jsou studny, které se nachází v katastru obce severně nad obcí. Voda ze studní je pak svedena do dvou vodojemů 2x100m3, kde se vody upravuje a odtud pak samospádem se převážně novým potrubím přivádí do obce a ke spotřebitelům. Vydatnost zdroje vyhovuje, avšak pro další výstavbu bude nutné jeho posílení, neboť tento zdroj zásobuje nejen obec samotnou, ale i kravín a osadu Trhonín.

Kanalizace

Po obci je rozvod kanalizace, který je zaústěn do čistírny odpadních vod typu BC 40 C. Ta je zařazena do malých čistíren odpadních vod. Slouží k biologickému čištění odpadních vod. Kapacita ČOV je pro 500 obyvatel a jelikož se obec rozrůstá, byla v roce 2005 vybavena čeřením, které zvýšilo kapacitu. Čistírna je umístěna v jihovýchodním cípu obce. V místě převládají západní, severozápadní a jihozápadní větry. Souvislá bytová zástavba je vůči ČOV umístěna západním směrem, ČOV je tedy na závětrné straně od obytné zástavby.

Elektrické rozvody

Elektrickou energií je obec Sv. Maří zásobována ze dvou transformačních stanic, jejich výkon prozatím vyhovuje. Rozvody nízkého napětí v obci jsou provedeny zavěšené většinou na betonových podpěrných bodech, pro novou zástavbu jsou pak rozvody kabelové uložené v chodníku či komunikaci. Rozvody NN v některých částech obce bude v budoucnu nutné posílit.

Doprava a komunikace

Na celostátní silniční síť je obec Sv. Maří připojena silnicí III. třídy č. 145 21 Vimperk – Bohumilice, která prochází obcí i přilehlými osadami. Vzdálenost obce od Vimperka je po komunikaci 5 km, od Bohumilic 4 km. Další obce jsou vzdáleny takto : Buk 4 km, Trhonín 1 km, Štítkov 1 km. V roce 2000 byla proveden nový asfaltový povrch této komunikace a rovněž každým rokem se opravují povrchy komunikací přímo v obci.

Podnikatelské aktivity

V obci je dům s pečovatelskou službou, v němž je 10 obyvatel. V objektu je kuchyně, kde se vaří nejen pro obyvatele domu, ale i pro školu, školku a cizí strávníky. Obec vlastní a pronajímá hostinec. V obci je truhlářská provozovna, autoopravny a další služby jako kadeřnictví, kominictví, zemní práce, zednické práce atd. Jihozápadním směrem od obce je kravín. Soukromí zemědělci v obci nejsou.

Farnost

je obsluhována z Vimperka


Události

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 07. 06. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 05. 04. 2019 20:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

 • Veřejná schůze zastupitelstva

  Veřejná schůze se bude konat na Obecním úřadě ve Svaté Maří

  Kdy: 01. 02. 2019 19:00
  Kde: Obecní úřad ve Svaté Maří

Více událostí...

Aktuality

Vice aktualit...