Aktuality

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.

Dne 08.10.2012 od 08:00 do 15:00 v obcích Svatá Maří, Štítkov, Brdo, Smrčná.

Detaily viz oznámení na úřední desce.

Datum vytvoreni: 2012-10-02 21:54 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Voda z obecního vodovodu je opět pitná

protokol laboratorních testů najdete v oznámení na úřední desce.

Datum vytvoreni: 2012-10-02 21:40 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Pozor na alkohol z neověřených zdrojů

MUDr. Zdeněk Velikovský, ředitel Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje varuje občany...

... aby se rozhodně vyvarovali konzumace alkoholu zejména z neověřených, neidentifikovatelných balení a dalších podezřelých zdrojů.

Více viz. oznámení na úřední desce.

Datum vytvoreni: 2012-09-19 11:30 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Varování před amatérskými podnikavci provozujícími kominické služby

Společenstvo kominíků České Republiky člen Evropské federace kominických mistrů varuje občany...

... před amatérskými "podnikavci" provádějícími kominické služby, kteří s vidinou snadného a často bezpracného výdělku obcházejí důležitá bezpečnostní pravidla a pravidla zákonného podnikání. Tyto osoby bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům někdy i se svolením místních samospráv kominické slůžby. Provádějí je ovšem často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů.

Více viz. oznámení na úřední desce.

Datum vytvoreni: 2012-09-19 11:19 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů

Obecní úřad Svatá Maří zveřejnil oznámení o odstávkce vydávání e-pasů a občanských průkazů.

Datum vytvoreni: 2011-11-18 01:22 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8