Aktuality

Pozor na alkohol z neověřených zdrojů

MUDr. Zdeněk Velikovský, ředitel Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje varuje občany...

... aby se rozhodně vyvarovali konzumace alkoholu zejména z neověřených, neidentifikovatelných balení a dalších podezřelých zdrojů.

Více viz. oznámení na úřední desce.

Datum vytvoreni: Wed Sep 19 11:30:46 CEST 2012 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Varování před amatérskými podnikavci provozujícími kominické služby

Společenstvo kominíků České Republiky člen Evropské federace kominických mistrů varuje občany...

... před amatérskými "podnikavci" provádějícími kominické služby, kteří s vidinou snadného a často bezpracného výdělku obcházejí důležitá bezpečnostní pravidla a pravidla zákonného podnikání. Tyto osoby bez oprávnění ke kominické činnosti a bez nezbytných odborných znalostí objíždějí republiku a nabízejí nezasvěceným spotřebitelům někdy i se svolením místních samospráv kominické slůžby. Provádějí je ovšem často neodborně, amatérsky a bez znalosti technologických předpisů, což ve svém důsledku může znamenat riziko jak pro zdraví, tak pro majetek občanů.

Více viz. oznámení na úřední desce.

Datum vytvoreni: Wed Sep 19 11:19:44 CEST 2012 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Odstávky vydávání e-pasů a občanských průkazů

Obecní úřad Svatá Maří zveřejnil oznámení o odstávkce vydávání e-pasů a občanských průkazů.

Datum vytvoreni: Fri Nov 18 01:22:25 CET 2011 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Nové vyhlášky na úřední desce

Na úřední desce se objevily některé důležité vyhlášky vydané Obecním úřadem Svatá Maří na poslední veřejné schůzi.

Datum vytvoreni: Sun Feb 06 02:03:16 CET 2011 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Plán práce obecního zastupitelstva 2011

Na úřední desce byl zveřejněn plán práce obecního zastupitelstva Svatá Maří na rok 2011.

Datum vytvoreni: Mon Jan 24 07:06:51 CET 2011 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7