Aktuality

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013

Informace o počtu a sídle  Volebního okrsku pro volby Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.

Datum vytvoreni: 2013-10-03 23:08 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Projekt oprava Základní a Mateřské školy Svatá Maří

II. etapa: zateplení stropu a výměna osvětlení.

Obec Svatá Maří ve spolupráci s občanským sdružením MAS "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" realizovala projekt spolufinancovaný Evropskou unií a státním zemědělským fondem.

Celková hodnota projektu: 412.854,- Kč

Termín realizace: červenec - srpen 2013

Obec Svatá Maří děkuje SK Svatá Maří a SDH Svatá Maří za vystěhování a nastěhování nábytku. Klubu žen Svatá Maří za úklid v ZŠ a MŠ.

František Linha, starosta obce.

Datum vytvoreni: 2013-09-16 22:13 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Poděkování sboru dobrovolných hasičů Svaté Maří

za vzornou spolupráci při likvidaci následků povodní, které zasáhly území Jihočeského kraje v červnu 2013.

Děkovný dopis od ředitele Hasičského záchraného sboru Jihočeského kraje plk. Ing Lubomíra Bureše.

Datum vytvoreni: 2013-07-31 22:20 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

Obecní úřad: pracovní doba o dovolené

Dovolená: 22.07.-04.08. 2013

Pondělí: 15:00-17:00

Středa: 15:00-17:00

Datum vytvoreni: 2013-07-31 21:52 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

k nahlédnutí v dokumentech SK Svatá Maří

Datum vytvoreni: 2013-04-16 21:50 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8