Aktuality

Výběrové řízení - provozování hostince Svatá Maří

Obec Svatá Maří vyhlašuje výběrové řízezní na dlouhodobé provozování nově zrekonstruované budovy hostince ve Svaté Maří.

Zahájení provozu od 1.ledna 2019.

Termín pro podání nabídek do 30.listopadu 2018 na obecním úřadě ve Svaté Maří.

Bližší podmínky a informace se zájemci dozví na obecním úřadě nebo na tel. 724 113 760

Datum vytvoreni: Thu Oct 11 22:07:36 CEST 2018 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Komunitní kompostárna - otevírací doba

Od 15. května 2017 bude otevřena pro občany obce Svatá Maří komunitní kompostárna v areálu čistírny odpadních vod ve Svaté Maří.

Otevírací doba pro veřejnost je stanovena na každou středu od 17:00 do 18:00 hodin a každou sobotu od 15:00 do - do 16:00 hodin.

Na kompostárnu je možné vozit pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad.

Datum vytvoreni: Sun May 14 15:49:33 CEST 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Nařízení státní veterinární správy

Mimořádná veterinární opatření - k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Více viz nařízení na úřední desce.

Datum vytvoreni: Wed Feb 01 17:08:30 CET 2017 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Vydání územního plánu obce Svatá Maří

Na úřední desce byly zveřejněny dokumenty k vydanému územnímu plánu obce Svatá Maří.

Datum vytvoreni: Tue Oct 11 22:38:56 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Obecní úřad

Ochotníky ze Svaté Maří podpořila „Nadace ČEZ“

Divadelní spolek Svatomařská SODA (Spolek ochotných divadelních amatérů) získal příspěvek na novou ozvučovací aparaturu od Nadace ČEZ ve výši 30 000,- Kč

Soubor má za sebou již šestý rok činnosti. Za tu dobu bylo nacvičeno a odehráno mnoho divadelních her a pohádek pro malé i velké diváky. Jako výčet her například pohádky Dlouhý, Cherokee a Bystrozraký, O veliké řepě, O panence modroočce, Co semele se v lese, O šipkové Růžence dále komedie Nejkrásnější válka aneb Sen noci Svatomařské, hra Lakomec. Dále ochotníci  odehráli na Vánoce 2014 na návsi ve Svaté Maří živý betlém a na Vánoce 2015 stínohru spojenou částečně s hraným živým betlémem na sále místního pohostinství. Všechny tyto akce a představení jsou vždy velmi hojně navštěvované a jsou hrána po celém okolí Jihočeského kraje.  Spolek má sedmnáct stálých členů a mnoho příznivců, ochotných kdykoli pomoci.  Všechna činnost divadelního spolku byla doposud závislá na fungování staré vypůjčené ozvučovací aparatury ze 70 tých let, která už vydávala velmi nekvalitní zvuk. Velmi nás proto potěšil příspěvek na novou ozvučovací aparaturu od Nadace ČEZ ve výši 30 000,- Kč. Zbytek kupní ceny doplatila Obec Svatá Maří a to ve výši přes 15 000,- Kč.

Tímto by divadelní spolek chtěl velmi poděkovat Nadaci ČEZ a Obci Svatá Maří za poskytnuté příspěvky a tím podpoření dalšího elánu v činnosti spolku.

DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU NA NAŠICH DALŠÍCH PŘEDSTAVENÍCH

 

za Divadelní spolek „Svatomařská SODA“

Pavel Mráz

Datum vytvoreni: Mon Aug 08 23:02:10 CEST 2016 by Stanislav Skalický v sekci Zájmové spolky

[1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7